Rozpaleni do działania!

21 kwietnia o godzinie 16:00 w OSP w Dankowicach zebrała się ogromna ilość ludzi reprezentujących różne instytucje powiązane z działaniami przeciwpożarowymi, społecznymi, jak i młodzieżowymi. Celem ich spotkania było określenie oraz przedstawienie nowych kierunków ku rozwojowi MDP - Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Dlaczego seminarium oraz ten artykuł dotyczy każdego z nas?

Należy rozpocząć od tego, że MDP są bardzo ważnym ogniwem Ochotniczych Straży Pożarnych oraz społeczności w jakiej żyjemy. Czytając dalszą część tego artykułu musimy odrzucić stereotyp, że obie te organizacje zajmują się tylko i wyłącznie walkami z pożarami oraz innymi klęskami żywiołowymi. Oczywiście jest to wpisane w ich działania, jednak ich praca nie kończy się tylko na tym. Charakterystyczna dla MDP oraz OSP jest rodzinna atmosfera, w której nie ma miejsca na czucie się gorszym od innych. Dzięki tak ustalonym relacjom młodzież, która dołącza do drużyny, ma szansę nabyć umiejętności zarówno fizyczne, jak i interpersonalne.

Wszystkie MDP są powoływane na podstawie uchwały ustalonej przez zarząd organizacji. W swoim zakresie rozporządzenie zawiera regulamin, cele jednostki, przedział wiekowy oraz opiekuna grupy. Ważną cechą tych jednostek, jest fakt, że zarówno dziewczyny, jak i chłopcy, którzy nie skończyli 18. roku życia mogą dołączyć do szeregów MDP. Drugą ważną cechą są cele, które zależnie od zarządu zahaczają o różne działania. W większości przypadków wiążą się one z szeroko pojmowaną tematyką zapobiegania pożarom. Jednak bardzo ważne miejsce zajmuje w nich krzewienie niesienia bezinteresownej pomocy oraz aktywowanie młodzieży. Głównymi zadaniami opiekuna MDP jest modelowanie grupy, tak by spełniała wszystkie z narzuconych celów i zadań. Bardzo często, o ile nie zawsze, zdarza się tak, że opiekun zostaje autorytetem dla młodzieży. Niepodważalny jest fakt, że odpowiedni i zdrowy autorytet w wieku nastoletnim przekłada się na późniejsze dorosłe życie.

Dlaczego młodzież powinna dołączyć do MDP?

Młodzież coraz częściej jest pochłonięta nowinkami technologicznymi, życiem w Internecie, a MDP nie jest tworem fikcyjnym, a tworzą go prawdziwi ludzi. Są oni świetnym materiałem na przyszłych Ochotników oraz po prostu ludzi. Dlaczego mówimy, że warto? Młodzież przy spędzaniu czasu wspólnie zapomina o tym, że jest coś takiego jak komputer, telefon czy cokolwiek innego, co nie integruje ich w świecie prawdziwym. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nasza komisja zapewnia co najmniej raz w miesiącu imprezę integracyjną dla młodzieży, na której nawiązywane są prawdziwe znajomości. Ich rozkwit można zaobserwować na corocznym obozie. Taki rozwój na pewno zaowocuje w przyszłości zarówno w ich życiu, jak i podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowo my możemy być pewni, że będziemy mieć godne następczynie oraz następców. – Marta Zaręba, wiceprzewodnicząca Komisji ds. MDP w powiecie bielskim.

Podczas seminarium kilka razy powtarzane było stwierdzenie, że Domy Strażaka bardzo często pełnią rolę placówki kultury. Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bielsku-Białej może pochwalić się różnorodnymi działaniami w wielu gminach naszego powiatu. Można tu wyróżnić organizację zawodów z siatkówki, piłki nożnej, piłki halowej, Biegu Floriańskiego, memoriału im. Haliny Dzidówny, kursów dla ratowników, warsztatów z pierwszej pomocy oraz pikniku  w Kalnej. Dodatkowo jednym z większych sukcesów Komisji jest coroczny obóz, który w tym roku zbierze blisko 250 osób.

Odpowiadając na początkowo postawione przeze mnie pytanie, chciałbym powtórzyć rolę, jaką pełnią Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dla nastolatków i dzieci. Poszerzanie wiedzy na temat działań przeciwpożarowych oraz pierwszej pomocy przygotowuje ich do dorosłego życia i możliwości niesienia pomocy innym. Jak wspomniałem wcześniej, grupami przewodzą opiekunowie, którzy stają się z czasem dobrymi autorytetami, dającymi odpowiednie wzorce. Natomiast rzeczywiste relacje wśród zespołu rozwijają umiejętności społeczne i poczucie własnej wartości. Podsumowując, można życzyć Komisji wszystkiego dobrego w zjednywaniu podopiecznych oraz zacytować, przeczytane podczas seminarium, zakończenie listu pani Teresy Tiszbierek:

“Takie będą rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”  – cytat Jana Zamoyskiego.

Zdjęcie: Szymon Miążek
Edycja i korekta: redakcjaBB