Ja i Ty – inaczej – MY!

Dni Seniora w Bielsku-Białej tuż, tuż! Z tej okazji w ramach redakcyjnego projektu Kto To Wie zapraszamy wszystkich: Młodych i Starszych na warsztaty. O czym będzie? O dialogu międzypokoleniowym w dzisiejszych czasach. A to wszystko już 11 października o godz. 10 w Książnicy Beskidzkiej!

Spotkanie będzie miało charakter wykładu, wzbogaconego o pogadankę z uczestnikami. Dialog międzypokoleniowy może być różnie rozumiany. Co to znaczy? W literaturze fachowej najczęściej rozumie się to pojęcie jako „komunikację”. W perspektywie codzienności — zazwyczaj „dialog, z naciskiem na komunikację starszego człowieka z dzieckiem”. Czy słusznie? Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, nie taki też będzie cel tego wykładu! Aby pokazać szerokie spektrum spojrzenia na to zjawisko, odwołam się przede wszystkim do koncepcji filozoficznych i antropologicznych. Chciałabym w trakcie tego wystąpienia wspomnieć o Martinie Buberze, Emmanuelu Levinasie, Józefie Tischnerze, Barbarze Skardze, czy Margaret Mead, ale także o pani Ewie, Jadzi, Dance i kilku seniorkach, mieszkankach Górnego Śląska, których opowieści stały się częścią opracowanej przeze mnie książki (dostępnej tutaj) i sprawiły, że inaczej spojrzałam na tematykę dialogu…

Pragnę także zaznaczyć, że różnica pomiędzy jedną a kolejną generacją to 25 lat, dialog międzypokoleniowy nie musi się więc odnosić jedynie do komunikacji dziadka i wnuczka.

Możemy go także rozumieć jako dialog ze swoim rodzicem, czyli zjawisko, które diametralnie zmienia się na przestrzeni naszego życia. Niezwykle ciekawą perspektywę na to zjawisko może mieć również pokolenie, które obecnie nazywane jest „Sandwich generation” – czyli ci, którzy jeszcze są aktywni zawodowo lub niedawno przeszli na emeryturę (np. aktywni i samodzielni słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku) a zobligowani są do opieki nad dwoma innymi pokoleniami – swoich dzieci i rodziców.

O dialogu międzypokoleniowym mówi się także w sensie etycznym, pedagogicznym, psychologicznym, coraz częściej wspomina się o znaczeniu tego zjawiska dla gospodarki. Dlaczego? Jak wskazują statystyki zawarte w dokumentach Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce na lata 2014 – 2050 interpretujące sytuację demograficzną, rośnie i w perspektywie 20 lat, nadal będzie wzrastać liczba osób w tym wieku. Seniorzy stanowić będą więc dużą część populacji, jak szacuje się obecnie, za 20 lat, w Polsce co czwarta osoba  mijana przez nas na ulicy, będzie miała co najmniej 65 lat! Ja należąca do pokolenia „Milenialsów” będę wówczas w wieku około 50 lat. Czy nadal moje pokolenie będzie nazywane generacją „klapek i iPodów”?

Zakładając, że sytuacja demograficzna nie zmieni się, w przyszłości perspektywa postrzegania dialogu międzypokoleniowego będzie zupełnie inna niż dzisiaj.

Jeśli więc przewidywania się spełnią, warto mówić o dialogu między generacjami, tak aby żadne pokolenie nie czuło się odrzucone ani nadmiernie wykorzystywane. Dlatego oprócz ogólnego spojrzenia teoretycznego na to zjawisko, porozmawiamy też o codziennej perspektywie – słowach, przy pomocy których komunikujemy się ze sobą, o tym, jak budujemy komunikaty, a także o tym, co możemy zrobić, aby lepiej wsłuchać się w potrzeby innych ludzi – i tych starszych, i tych młodszych! Spojrzymy na dialog interdyscyplinarnie.

Kiedy?
11 października, godz. 10:00
Gdzie?
Książnica Beskidzka

Szczegółowy plan Dni Seniora w Bielsku-Białej jest dostępny tutaj.

Wykład Barbary Wrony odbędzie się w ramach projektu Kto To Wie realizowanego przez Fundację Zróbmy.To dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Zapraszamy!

Grafika: Kasia Tyszecka (z wykorzystaniem fot. Dustin Lee on Unsplash)
Zdjęcia: archiwum Barbary Wrony
Edycja i korekta: Dorota Łaski

Wydarzenia Barbara Wrona
Barbara Wrona