Pan Przemysław Drabek – kandydaci na Prezydenta odpowiadają na pytania młodych

10 października 2018r. w redakcji zorganizowaliśmy spotkanie z Kandydatami na urząd Prezydenta Miasta Bielska-Białej (do obejrzenia na naszym Facebooku). Na nasze zaproszenie odpowiedzieli: Pan Jarosław Klimaszewski, Pan Przemysław Drabek i Pan Janusz Okrzesik. Poruszonych tematów i pytań było wiele, niestety na większość z nich nie starczyło czasu. Dlatego 15.10.2018r. wysłaliśmy pozostałe pytania do Kandydatów, z prośbą o przesłanie odpowiedzi drogą mailową. Zapraszamy do przeczytania poniżej odpowiedzi przesłanych przez Pana Przemysława Drabka, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, Kandydata PiS na Prezydenta. W drugiej turze wyborów, 4 listopada, o fotel Prezydenta Miasta powalczy z Panem Jarosławem Klimaszewskim, Kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Odpowiedzi Pana Klimaszewskiego przeczytacie tu. (Dla zainteresowanych odpowiedzi Pana Janusza Okrzesika, który uzyskał trzeci wynik w pierwszej turze wyborów, znajdziecie tu). 

Który problem w Pana programie uważa Pan za najważniejszy i zajmie się Pan nim w pierwszej kolejności?

Jest wiele ważnych spraw z zakresu służby zdrowia, ochrony środowiska, edukacji czy polityki społecznej, którymi będę się zajmował w pierwszej kolejności, odpowiadając na rzeczywiste potrzeby mieszkańców Bielska-Białej.

Podczas kampanii wyborczej prezentowałem tzw. „Piątki Drabka”, które dotyczyły konkretnych dziedzin życia w naszym mieście. Pierwsza piątka dotyczyła tego, co można zmienić szybko, w pierwszej kolejności po objęciu urzędu prezydenta miasta. Mówiłem wówczas m.in. o powołaniu koordynatora ds. służby zdrowia w mieście (tzw. Lekarza Miejskiego), a także o zabezpieczeniu konkretnych środków na budowę mieszkalnictwa komunalnego, remontów infrastruktury drogowej, rozwoju organizacji pozarządowych czy uruchomienia nowych programów stypendialnych dla specjalistów, którzy będą działali na poziomie Bielska-Białej.

Chcę jednak wyraźnie zaznaczyć, że priorytetem mojego programu są mieszkańcy. To dla nich chcę pracować i to oni będą autorem mojego programu, który wciąż jest otwarty i rozwija się o nowe pomysły Bielszczan. Dlatego ważnym punktem mojego programu, który można zrealizować zaraz po wyborach jest szerokie otwarcie drzwi urzędu dla mieszkańców.

Jakie ma Pan doświadczenie w zarządzaniu ludźmi? Czy prowadził Pan kiedyś swoją firmę?

Jestem dyrektorem ds. rozwoju w spółce akcyjnej, a także Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej i samorządowcem z dwunastoletnim stażem. Jestem inicjatorem wielu pomysłów takich jak m.in. górskie ścieżki rowerowe, karta Rodzina+, aplikacja mobilna do zgłaszania usterek. Mam doświadczenie pracy z ludźmi, jestem otwarty na ich pomysły i chętny do merytorycznej współpracy na rzecz rozwoju miasta.

Jak ocenia Pan pracę aktualnego Prezydenta i co chciałby Pan zmienić w bieżącym zarządzaniu miastem?

Niestety kadencja Prezydenta Jacka Krywulta, która obecnie dobiega końca, nie była udana. Dlatego w pierwszej kolejności chcę otworzyć urząd dla mieszkańców, którzy chcą zmienić miasto na lepsze.

Nie będę oceniał ustępującego Prezydenta. Wolę skupić się na tym co można dobrego zrobić dla naszego miasta. To jest mój priorytet i główny kierunek działania. Dlatego nie będę oceniał innych, tylko patrzył na to, co sam mogę zrobić dla Bielska-Białej.

Czy ma Pan pomysły na to, żeby mieszkańcy Bielska-Białej odczuli, że to „ich” miasto (np. preferencyjne stawki za lokalne atrakcje i wydarzenia kulturalne, komunikację zbiorową itp.)

Oczywiście. Poruszałem te kwestie podczas kilku konferencji prasowych. Myśląc o preferencyjnych stawkach za lokalne atrakcje mówiłem m.in. o otwarciu stoku Szyndzielni dla seniorów za symboliczną cenę w ciągu tygodnia czy o bezpłatnej nauce jazdy na nartach dla dzieci na stoku Dębowca. Odpowiadając na pytanie nt. wydarzeń kulturalnych mówiłem o rozpowszechnieniu oferty Domów Kultury na lokalne szkoły i grupy młodzieżowe, a także o wykorzystaniu potencjału aktorów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Potrzebujemy dobrego festiwalu teatralnego oraz otwartej i przyjaznej przestrzeni do spędzania wolnego czasu w centrum miasta (ożywienie ul. 11 listopada, otwarcie na rzekę, kino letnie itp.).

Kwestie komunikacji miejskiej również są dla mnie istotne. Z całą pewnością musimy usprawnić działanie transportu publicznego w Bielsku-Białej, uatrakcyjnić ofertę, a także postawić na ekologiczną komunikację miejską i ograniczenie ilości samochodów w centrum. Chcę uzupełnić ofertę komunikacyjną m.in. o wypożyczalnie elektrycznych rowerów, realizację spójnej strategii rozwoju ścieżek rowerowych. To tylko kilka przykładowych pomysłów, które dotyczyły tego pytania.

Czy ma Pan plany na wykorzystanie naszych naturalnych „zasobów” (piękna przyroda, góry) i planuje nowe inwestycje, które zwiększą atrakcyjność miasta i okolic dla mieszkańców i turystów?

To dla mnie bardzo ważna kwestia i jeden z priorytetów działania. Nowe ścieżki rowerowe dla mieszkańców Bielska-Białej, rozszerzenie oferty turystycznej i szerokie wykorzystanie potencjału miasta w tej konkretnej dziedzinie to ważny punkt mojego programu.

Chcę również rozwijać oraz modernizować dotychczasową infrastrukturę sportową w mieście pozyskując na ten cel środki zewnętrzne. Musimy zadbać o zielone płuca miasta, dlatego mam konkretne pomysły na zagospodarowanie terenów po elektrociepłowni, wsparcie działkowców czy na uwolnienie wielkiego potencjału ulicy 11 listopada. To kilka przykładowych propozycji w tym temacie, które chcę rozwijać i realizować. Współpraca z sąsiednimi samorządami nada dynamiki rozwoju atrakcji turystycznych w całym regionie.

Jaki wpływ decyzje ‘odgórne’ (partyjne) będą miały na Pana styl rządzenia lokalnie? Jaką mamy gwarancję, że dobro miasta będzie zawsze wartością nadrzędną (szczególnie wtedy, gdy będzie to w opozycji do polityki danej partii)?

Dobro miasta jest dla mnie najważniejsze i zawsze będzie priorytetem przy podejmowaniu decyzji. Proszę być o to spokojnym. Szefem prezydenta są mieszkańcy Bielska-Białej, a nie partia. Moje dwunastoletnie doświadczenie pracy samorządowca pokazało, że nigdy nie kierowałem się sympatiami politycznymi i pracowałem z każdym środowiskiem, które proponowało ciekawe projekty. Natomiast ważną kwestią dla rozwoju Bielska-Białej jest szersze i zdecydowanie bardzie efektywne niż dotychczas realizowanie dobrych programów rządowych. Mam tu na myśli m.in. takie programy jak: Maluch+ czy OSA (Otwarte Strefy Aktywności).

Jaką ma Pan wizję walki ze śmierdzącymi i palącymi problemami Bielska? (tzn. smog i wysypisko w Lipniku). Smog nie tylko w ujęciu wymiany pieców, ale i kontroli palenia śmieciami?

Czyste powietrze to priorytet. Niestety dynamika poprawy jakości powietrza w Bielsku-Białej jest bardzo słaba. Musimy doprowadzić do wymiany wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła. Czas postawić na ekologiczną komunikację miejską oraz na obniżenie ilości samochodów w centrum miasta, o czym mówiłem już wcześniej. Realizując program „Czyste Powietrze” chcemy prowadzić skuteczną walkę ze smogiem. O tych sprawach piszę bardzo konkretnie w swoim programie wskazując następujące priorytety:

  • Tereny zielone pod szczególną ochroną miasta.
  • Duży park w Bielsku-Białej.
  • Wprowadzenie systemu nasadzeń nowych drzew.
  • Poprawa profilu działania miejskiego schroniska dla zwierząt.
  • Odtworzenie starzejącego się drzewostanu.
  • Promocja czystego i zadbanego miasta.

Musimy skutecznie walczyć z uciążliwością odorową i w najbliższej kadencji przygotować program zagospodarowania odpadów w Bielsku-Białej na kolejne dziesięciolecia. Sprzeciwiam się tworzeniu w tym rejonie takich inwestycji jak np. kruszarnia betonu.

Jakie jest Pana zdanie na temat umiejscawiania uporczywych inwestycji w granicach administracyjnych Bielska-Białej, zamieszkałych bądź posiadających plan zabudowy? (np. temat kruszarni w Lipniku)

Jestem zdecydowanie przeciwko powstaniu kruszarni i strefy przemysłowej w Lipniku. Uważam, że należy zmienić studium i uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego, który nie dopuści do powstania terenów przemysłowych w tym miejscu. Moje słowa są poparte konkretnymi działaniami Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, np. podczas prac w komisjach, składanych wnioskach i projektach uchwał czy głosowaniach na Sesji.

Czy bierze Pan udział w życiu kulturalnym miasta? Na jakim przedstawieniu teatralnym ostatnio Pan był?

Bardzo lubię teatr i chętnie uczestniczę w życiu kulturalnym miasta. Zresztą to u nas rodzinne. Mój starszy brat Tomek jest aktorem. Byłem prezesem Stowarzyszenia Centrum Sztuki „Kontrast”. Ostatnio moje hobby, jakim bez wątpienia jest teatr zostało trochę zaniedbane na rzecz kampanii, ale zamierzam nadrobić teatralne zaległości. Zresztą mocno mobilizuje mnie do tego mój brat (Boruta :)

Czy zgodziłby się Pan na zorganizowanie Parady Równości w Bielsku-Białej? Czy uważa Pan, że miasto robi wystarczająco dużo, aby dawać młodym osobom przestrzeń do manifestowania swojej kreatywności czy swojej odmienności?

Będę działał zgodnie z przepisami prawa, które regulują organizowanie zgromadzeń publicznych.

Jak spędza Pan czas wolny? Z jakich atrakcji Bielska-Białej Pan korzysta, czego Panu w Bielsku-Białej brakuje?

Staram się spędzać czas bardzo aktywnie. Rower, góry czy inne aktywności sportowe to podstawowe formy spędzania wolnego czasu, którego mam ostatnio niestety bardzo mało. Ale myślę, że uda się w końcu nadrobić zaległości na nowych ścieżkach rowerowych czy szlakach turystycznych, które powstaną w Bielsku-Białej. To priorytetowe zadania na najbliższą przyszłość, które chcę realizować myśląc o rozwoju turystyki i sportu powszechnego w naszym mieście. We wcześniejszych pytaniach odpowiadałem, że lubię również teatr i dobrą książkę.

Jeśli ma Pan dzieci, czy widzi Pan ich przyszłość w Bielsku-Białej?

Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że moje dzieci przyjdą na świat w Bielsku-Białej i będą dorastały oraz rozwijały się w tym mieście.

Bielsko-Biała to wspaniałe miasto, dla mnie najpiękniejsze miejsce na ziemi, które ma niezwykły potencjał. Moja prezydentura będzie nakierowana na stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju młodych ludzi.

Czy zastanawiał się Pan jak wesprzeć rodziny opiekujące się niepełnosprawnymi, pomijając dotacje pieniężne. Raczej myśląc o pomocy w opiece, o możliwości spokojnego pozostawienia dziecka pod opieką na czas pracy lub odpoczynku?

Tu również odwołam się do mojego programu, w którym jest wiele istotnych zapisów dotyczących wsparcia rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Przede wszystkim chcę nadać uprawnienia do korzystania z Karty Rodzina+ dla wszystkich rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi bez ograniczeń wiekowych. Chcę rozwijać asystenturę osób niepełnosprawnych, dzięki której odpowiednio przygotowana osoba pomoże w załatwieniu spraw urzędowych czy bieżących spraw osoby niepełnosprawnej.

Ważnym punktem mojego programu jest również rozwój ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Stworzenie nowych możliwości wraz z likwidacją barier infrastrukturalnych będzie ważnym zadaniem na najbliższą przyszłość. O to będziemy musieli zadbać w sposób szczególny.

Czy myślał Pan o czymś dla najmłodszych – np. jakieś bezpłatne, ale regularne warsztaty pozwalające rozwijać się dzieciom, które nie mają pozytywnych wzorców w najbliższym otoczeniu?

Miejskie Domy Kultury to miejsce aktywizujące całe społeczności lokalne od juniora do seniora. Ich oferta musi być skierowana do dzieci i młodzieży z bielskich szkół. Kulturalny rozwój naszych dzieci jest priorytetem i przyszłością. Dzięki ogólnemu rozwojowi dzieci lepiej się uczą. Dlatego doprowadzimy do tego, aby wspomniane warsztaty czy inne wydarzenia kulturalne odbywały się w poszczególnych dzielnicach w Miejskich Domach Kultury.

Zależy mi również na powrocie do dawnej świetności Szkolnych Klubów Sportowych. Uważam, że to świetna forma spędzania wolnego czasu dla ludzi młodych i mówię to przede wszystkim z własnego doświadczenia. Chcę również zaktywizować sportowców ze wszystkich klubów sportowych naszego miasta, aby włączyli się w akcję otwartych treningów w bielskich osiedlach i dzielnicach. W trudnych środowiskach będę liczył na wsparcie „street-workerów” i osób pracujących z trudną młodzieżą.

W jaki sposób planuje Pan zbliżyć młodych ludzi do ambitnych wydarzeń kulturalnych, jak np. Zadymka Jazzowa?

Musimy wykorzystać wielki potencjał aktorów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, a także skupić się na większej promocji naszej oferty kulturalnej. Musimy wyjść z tą ofertą do mieszkańców Bielska-Białej. Dobre działania promocyjne za pośrednictwem m.in. mediów społecznościowych oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i rozrywkowej będzie ważnym elementem mojej działalności. W tym zakresie będę również chętnie korzystał z dobrych pomysłów młodzieży. Uczestnicząc w koncertach festiwalu jazzowego widzę wiele młodych osób, jak i wolontariuszy, którzy są odpowiedzialni za organizację tego wydarzenia. Mamy ambitną i mądrą młodzież w mieście. Nie musimy ich zachęcać do ambitnej kultury. Musimy dawać im nowe możliwości i oferty.

Czy, jeśli zostanie Pan Prezydentem Miasta Bielska-Białej, będzie Pan aktywnie uczestniczył w Juwenaliach Podbeskidzia i czy wspomoże je Pan finansowo?

Chętnie przyjdę na juwenalia i udzielę wsparcia. Już dziś zachęcam studentów do konkretnej współpracy.

W Bielsku-Białej działalność klubów studenckich w dni kiedy studenci chcieliby z nich skorzystać (np. piątek) są mocno ograniczone przez transport miejski który zamiera w późnych godzinach. Czy rozważa Pan możliwość zmian mających na celu dostosowanie rozkładu komunikacji miejskiej do życia studenckiego które często kończy się po godzinie 24?

Jednym z moich założeń programowych jest usprawnienie komunikacji miejskiej. Chcąc obudzić potencjał rozrywkowy Bielska-Białej musimy usprawnić system komunikacji w godzinach nocnych. Mam tego świadomość dlatego będę się starał wychodzić oczekiwaniom studentów i ludzi młodych naprzeciw. Jestem otwarty na pomysły i merytoryczne rozmowy. Powrócą weekendowe nocne linie MZK.

Czy jest Pan otwarty, by Miasto udostępniało przestrzeń publiczną, np. parki, rynek, place na organizowanie przez studentów happening oraz akcje edukacyjne/charytatywne rozwijające życie kulturalne oraz integrujące społeczność miasta?

Zdecydowanie tak. Musimy wspólnie obudzić potencjał tego miasta. Dlatego jedno z moich haseł wyborczych – Budzimy Miasto –  jest w sposób szczególny skierowane do ludzi młodych. Mam nadzieję, że będziemy współpracować.

Jakie ma Pan pomysły na poprawę sytuacji studentów w Bielsku-Białej?

Współpraca z uczelniami wyższymi, wsparcie finansowe dla najzdolniejszych, ale również oferta tanich akademików czy bezpłatnej komunikacji miejskiej, to zadania na najbliższą przyszłość. Celem strategicznym jest wprowadzenia Bielska-Białej na mapę miast uniwersyteckich.

Jaką ma Pan wizję rozwoju transport publicznego po objęciu stanowiska Prezydenta Miasta Bielska-Białej? Czy jest możliwe wprowadzenie wspólnej taryfy MZK, PKS, PKM CZ-DZ i najlepiej też KŚ? Czy są jakieś pomysły na zmiany rozkładów jazdy? Chodzi o zachęcenie ludzi do korzystania z transport zbiorowego, by ograniczyć korki i zadbać o ekologię.

Tak jest to możliwe. Już prowadzę rozmowy ze związkiem metropolitalnym, który jest właścicielem PKS. Wspólny bilet jest elementem połączenia komunikacji MZK i PKS.

Czy zastanawiał się nad wzmocnieniem „edukacyjnym” Bielska-Białej – np. przyciągnięciem środowiska akademickiego, uniwersytetów, politechnik? Mamy świetne warunki do studiowania – przyciągnijmy młodych z zewnątrz zamiast wysyłać samych siebie do większych ośrodków!

Odpowiadając najkrócej. ZDECYDOWANIE TAK!

Filarem rozwoju miasta jest współpraca nauki, biznesu i samorządu.

Czy myślał Pan o potrzebach ludzi młodych i czy ma Pan pomysł w jaki sposób miasto może wspierać ich rozwój (edukacyjny/zawodowy, ale i kulturalny) i chęć pozostania w Bielsku?

Odpowiedź na to pytanie wynika z poprzednich odpowiedzi. Bez zatrzymania młodych ludzi w Bielsku-Białej jesteśmy skazani na stagnację. Jestem zwolennikiem dynamicznego, niezależnego rozwoju miasta.

Jaki ma Pan plan, aby zatrzymać młodych w mieście i zapewnić im dobre warunki pracy oparte o zarobki pozwalające na założenie rodziny czy wynajęcie mieszkania w niedalekiej przyszłości?

Kluczem rozwoju Bielska-Białej jest budownictwo komunalne dające możliwość wynajęcia taniego mieszkania. Rozwój biznesu w symbiozie z uczelniami wyższymi czy profesjonalnym szkolnictwem zawodowym oraz tanie mieszkanie, to stabilna przyszłość i rozwój młodych ludzi.

W imieniu zespołu redakcjaBB bardzo dziękujemy za przesłanie odpowiedzi :)

 

 

Chcesz dowiedzieć się  więcej? Obejrzyj spotkanie z Kandydatami na Prezydenta Miasta Bielska-Białej w redakcjaBB lub przeczytaj odpowiedzi przesłane przez kontrkandydata w drugiej turze – Pana Jarosława Klimaszewskiego.

Teksty
redakcjaBB