Słowo i obraz w Kubiszówce

5 listopada w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz odbyło się Młodzieżowe Forum Językowe „Słowo i obraz”, w którym wzięło udział 240 uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych, a także gości z innych miast naszego województwa.

Forum było finałowym wydarzeniem projektu „Granice języka – granicami świata”, na który już po raz trzeci Kubiszówka zdobyła grant programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Wydarzenie poprzedził cykl warsztatów językowych dla młodzieży z różnych środowisk, w tym grup z mniejszymi szansami edukacyjnymi.

W ramach forum uczestnicy wysłuchali wykładów ekspertów: prof. Jacka Warchali z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Marka Bernackiego i dr Tomasza Bielaka z bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz dr Izabeli Kraśnickiej-Wilk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po części wykładowej odbyły się panele dyskusyjne. W sześciu grupach warsztatowych młodzież rozmawiała na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą medializacja kultury, planowała kampanie promujące czytanie, a także zastanawiała się nad tym, jak będzie wglądać przyszłość komunikacji międzyludzkiej. Po debatach przedstawiciele grup zaprezentowali wnioski z dyskusji na forum.

Ostatnim punktem programu była część artystyczna wydarzenia. W tym roku na scenie Kubiszówki wystąpił zespół Mikrokosmos – zwycięzca tegorocznego Podbeskidzkiego Przeglądu Muzycznego. Młodzi artyści nie tylko zinterpretowali poezję największych polskich poetów, ale też zaprezentowali własne kompozycje. Koncertowi towarzyszyło widowisko audiowizualne z elementami performatywnymi. Słowa powiązane muzyką i obrazem stanowiły doskonały przykład wzajemnego dopełniania się różnych dziedzin sztuki, wspólnie tworzących nową artystyczną jakość – intermedialne dzieło o niezwykle optymistycznym wydźwięku, manifestujące wiarę w dobro i lepszą przyszłość.

Zdjęcia: DK Kubiszówka
Edycja i korekta: redakcjaBB