Bielsko-Biała: interwencja humanitarna na granicy, teraz!

6 października o godzinie 12:00 członkowie_członkinie niektórych instytucji kultury, w tym Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Bielsku-Białej, dołączyli_ły się do apelu środowiska kultury i Grupy Granica w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, odczytując jego treść i tym samym sprzeciwiając się – między innymi – przemocowemu i niehumanitarnemu traktowaniu osób uchodźczych, przedłużeniu stanu wyjątkowego i stosowaniu nielegalnych pushbacków. 

Grupa Granica jest koalicją kilkunastu organizacji pozarządowych, aktywistek_aktywistów, badaczek_badaczy i prawniczek_prawników zajmujących się pomocą osobom poszukującym azylu.

Fragment apelu brzmi:

Ludzie w krytycznej sytuacji, uciekający od wojny i przemocy domagają się wsparcia ze strony państwa polskiego, które ma obowiązek go udzielić zgodnie z sygnowanymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami. Apelujemy o natychmiastową pomoc potrzebującym, dopuszczenie do nich służb medycznych oraz wszystkich osób i organizacji, które są w stanie odnaleźć błądzące po lasach osoby i uratować je przed śmiercią. W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że w pełni popieramy działania Grupy Granica. Zdecydowanie przeciwstawiamy się dehumanizującym, uwłaczającym godności ludzkiej sposobom przedstawiania osób w sytuacji uchodźczej przez polskie władze i związane z nimi media.

W Bielsku-Białej do 13-stego października br. (tj. do najbliższej środy) potrwa zbiórka rzeczy dla uchodźców z Podlasia i dzieci z Michałowa, odbywająca się pod adresem Krasińskiego 5a/12 w dni powszednie od 12:00 do 18:00. Obecne zapotrzebowanie zbiórki obejmuje:

– wojskowe racje żywnościowe, 

– suchary, czekoladę, 

– termosy, powerbanki, 

– szybkoschnącą i ciepłą odzież, przeciwdeszczowe kurtki, 

– zimowe skarpety i buty dla dorosłych oraz dzieci, 

– czapki, rękawiczki, szaliki, 

– produkty higieniczne dla osób menstruujących, 

– chemiczne ogrzewacze do rąk i nosidełka dla dzieci.

Grupa Granica prosi o przynoszenie wyłącznie tych rzeczy, które widnieją na liście.

Niesienie materialnej pomocy osobom uchodźczym ze wschodniej granicy jest ważne, bowiem osoby te znajdują się w lesie, na świeżym powietrzu, bez dachu nad głową, bez dostępu do jedzenia i wody, w strefie stanu wyjątkowego, który uniemożliwia dostęp wolnych mediów, osób aktywistycznych i organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem humanitarnym. Obecnie w tamtym obszarze nocą temperatura spada poniżej zera, co stanowi zagrożenie zdrowia i życia dla ludzi, którzy nie tylko nie mogą ubiegać się o azyl w Polsce, ale są również narażone na doświadczenie nielegalnych praktyk stosowanych przez władze i służby mundurowe, takich jak pushbacki. 

Apel w sprawie humanitarnego traktowania osób uchodźczych znajdujących się na granicy polsko-białoruskiej można podpisać – do czego zachęcam – pod następującym linkiem: https://www.petycjeonline.com/apel_rodowiska_kultury_w_sprawie_sytuacji_na_wschodniej_granicy_rzeczpospolitej_polskiej

Korekta: Edyta Edi Braun