Historia bliżej nas

Bielska młodzież ruszyła na pomoc staremu, zabytkowemu cmentarzowi ewangelickiemu w Bielsku-Białej przy ul. Modrzewskiego.

Stary cmentarz na „Bielskim Syjonie” powstał w 1833 r. Na cmentarzu spoczywa spora część najbardziej zasłużonych mieszkańców dla historii miasta, takich jak: przemysłowiec i fabrykant Gustaw Josephy, rodzina Sennnewald czy filantrop Theodor Sixt. Niestety, od ponad 60 lat zabytkowa nekropolia jest nieczynna, a co za tym idzie, od kilkudziesięciu lat niszczeje i nie są prowadzone żadne działania mające na celu poprawę jej losu, chociażby z uwagi na pamięć i szacunek do wcześniejszego pokolenia, które pozostawiło nam miasto takie, jakim dziś możemy się cieszyć.

Tak powstał projekt „Ogrody Pamięci” mający na celu ratowanie nieczynnego cmentarza. I narodziła się akcja „Adopcja nagrobka” polegająca na opiekowaniu się wybranym grobem przez okres 2 lat. W ten sposób, w ciągu kilku lat ma zostać przywrócona pamięć o wybitnych osobistościach zasłużonych dla miasta.

Opracowałyśmy projekt „Ogrody pamięci” wierząc, że ratowanie istniejących jeszcze świadectw historii i kultury wielu narodów, tworzących historię naszego miasta, jest obowiązkiem spadkobierców – zapewniają koordynatorki projektu.

54. Agnieszka Paterak - Historia Bliżej Nas 2

Do adopcji zabytkowego grobu postanowili zachęcić także młodzi twórcy projektu społeczno-edukacyjnego: „Bielsko-Biała. Historia bliżej nas”. Sami zaadoptowali wybrane nagrobki. Założyli też Centrum Wolontariatu zrzeszające wolontariuszy wspomnianego projektu oraz opiekunów nagrobków.

Projekt „Bielsko-Biała. Historia bliżej nas”, propaguje wiedzę historyczną wśród młodego pokolenia, z głównym naciskiem na poszanowanie małej ojczyzny oraz wielokulturowości, niegdyś w niej głęboko zakorzenionej. Głównym jego celem jest w sposób unikalny zainteresować młodych historią naszej małej ojczyzny, a także zaangażować ich w świadomą odbudowę pamięci o osobach i miejscach.

54. Agnieszka Paterak - Historia Bliżej Nas

W całą akcję i Ty możesz się włączyć, pomagając w ratowaniu zabytkowego obiektu. W celu przybliżenia akcji „Adopcja nagrobka” oraz działań Centrum Wolontariatu, projekt „Bielsko-Biała. Historia bliżej nas” organizuje spotkanie informacyjne, na które każdy dobrowolnie i niezobowiązująco może przyjść 23 sierpnia do Klubokawiarni Aquarium (Galeria BWA) o godz. 12.30.

Jak stwierdzają organizatorzy akcji: „Po realizacji projektu „Bielsko-Biała, Żydzi Bliżej Nas”, postanowiliśmy ruszyć z kolejnym niezwykle istotnym przedsięwzięciem, jakim jest projekt „Bielsko-Biała. Historia bliżej nas”, tym razem szerzej omawiającym zagadnienie dotyczące historii miasta. Poprzez realizację projektu poświęconego historii społeczności żydowskiej, który spotkał się z dużym zainteresowaniem i uznaniem w mieście, jeszcze bardziej przekonaliśmy się, jak ważne są prowadzone tego typu działania i jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii edukacji, ochrony dziedzictwa kulturowego, a także, przede wszystkim, ocalenia od zapomnienia. W związku z tym ruszamy z kolejnym projektem, mającym za zadanie nie tylko edukować, ale także chronić dziedzictwo kulturowe naszego regionu.”

Twórcy obu projektów w etapie finalnym organizują w Bielsku-Białej grę miejską, połączoną z wykładami i oprowadzaniem po cmentarzu w ramach Międzynarodowych Dni Dziedzictwa, które odbędą się 26 września. Organizatorzy pokażą jak można aktywnie i skutecznie pracować, ratując zabytkowy cmentarz. Wszystko po to, by móc z nadzieją spojrzeć w przyszłość, nie zapominając zarazem o naszej przeszłości.

Więcej info na oficjalnych stronach przedsięwzięcia: Ogrody Pamięci, Historia Bliżej Nas.

Korekta: Kinga Raczek