Pierwszy krok ku odpowiedzialności

Demokracja. Nie idealny, choć na dzień dzisiejszy najlepszy system rządów. Głosem większości wybieramy posłów, senatorów, partie rządzące czy prezydenta.

Chociaż “wybieramy” nie jest chyba odpowiednim słowem. Odnosi się ono bowiem do całego społeczeństwa, a jak wszyscy wiemy, prawo wyborcze w Polsce uzyskujemy dopiero w dniu osiemnastych urodzin. Ale czy trzeba czekać tak długo?

Młodzieżowa Rada Miasta (MRM) to nieobowiązkowy organ samorządu terytorialnego. Skupia młodych ludzi, zazwyczaj uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każda taka szkoła – liceum, technikum czy szkoła zawodowa – ma prawo w demokratycznych wyborach przeprowadzanych wśród uczniów wybrać dwóch delegatów, którzy w danej kadencji będą ją reprezentować. W tym roku jestem jednym z nich.

Tworzona przez młodzież dla młodzieży – tak najlepiej można scharakteryzować MRM. Każda kadencja wnosi coś nowego do historii MRM, a obecna ciężko pracuje nad przygotowaniem kolejnej edycji konkursu fotograficznego “Migawka” oraz szerzeniem idei wolontariatu wśród młodzieży. Współpracujemy również ściśle przy realizacji projektu redakcjaBB.

Praca w MRM to nie jest tylko obowiązek do “odbębnienia” raz w miesiącu. To również przywilej reprezentowania swojej społeczności. Jako delegaci – wybrani do reprezentowania naszych szkół – uczymy się istoty demokracji, pracy w komisjach przy tworzeniu pism i sprawozdań, a także po raz pierwszy mamy bezpośrednią styczność z obowiązującym nas restrykcyjnym prawem. Nierzadko ono najbardziej gasi nasz entuzjazm. Ale nie znaczy to, że porzucamy swoje pomysły. Wręcz przeciwnie! Odrobina pracy i nieoceniona pomoc Pani Grażyny Hernik – opiekunki MRM – sprawia, że wszystko jest do zrobienia, jak najbardziej legalnie oczywiście.

Bycie delegatką sprawia, że czuję się za coś odpowiedzialna i potrzebna. Po raz pierwszy mój głos naprawdę się liczy i może na coś wpłynąć. Nie czekam biernie na okazję, ale sama chwytam ją za rogi i wytrząsam z niej wszystko, co wartościowe. Kiedy rozmawiam z ludźmi – moimi rówieśnikami – pytam się co oni zmieniliby w Bielsku-Białej. Wy też możecie się włączyć w tę dyskusję. Jeśli sami macie jakieś propozycje działań na rzecz młodzieży i koniecznych zmian, wyślijcie je na adres rada1@um.bielsko.pl. Najciekawsze przedstawimy na najbliższej sesji MRM.

Garść przydatnych informacji:
-> Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej powstała w 2003 roku;
-> Obecnie w Radzie zasiada 58 delegatów z 29 szkół;
-> Kadencje Rady trwają rok, od października;
-> Jeśli jesteś zainteresowany/-a kandydowaniem do MRM w przyszłej kadencji, zapytaj o szczegóły osobę odpowiedzialną za kontakt z MRM i koordynację wyborów w Twojej szkole (np. pedagoga szkolnego lub dyrekcję).

Masz jakieś pytania? Pisz na adres: rada1@um.bielsko.pl

 

photo

Reprezetacja zespołu redakcjaBB na posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej. Od lewej: Maciek Zuziak, Nina Mizgała, Sebastian Wójcik, Kamila Chrobak, Asia Biesok.

 
Zdjęcie powyżej: Prezydium MRM kadencji 2013/14, fot. Sebastian Wójcik
Redakcja: Ewa Furtak
Korekta: Ewa Kuchta, Judyta Niedośpiał