Praca w zespole IT

Loman
16755
praca od marca
oferta przewiduje wynagrodzenie

Producent wyrobów dziewiarskich z Bielska-Białej poszukuje nowych, kreatywnych osób do swojego działu informatycznego.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • obsługa i rozbudowa stron www, sklepu Internetowego
  • wsparcie techniczne 
  • stała współpraca z działami i pracownikami zatrudnionymi w firmie

 

WYMAGANIA:

  • umiejętności związane z obsługą i rozbudową stron www, sklepu Internetowego
  • mile widziana znajomość: PHP, CMS WordPress, MySQL (optymalizacja) oraz Symfony
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres poczty elektronicznej: przedpraca@zrobmyto.pl podając w tytule maila nr referencyjny oferty.

 

Prosimy również o dołączenie do CV klauzuli:
„Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w
dokumentach rekrutacyjnych przez fundację Zróbmy.To z siedzibą w Bielsku-Białej, realizującą projekt przed|PRACA, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

 

Klauzula informacyjna:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest fundacja Zróbmy.To, realizująca projekt przed|PRACA z siedzibą w Bielsku-Białej
2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata
4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
5. odbiorcami danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora tj. upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi IT
6. dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia przez administratora procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku udzielenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego
7. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez administratora)
8. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.