Praktyki w redakcji

Zróbmy.To
11420
od teraz
oferta nie przewiduje wynagrodzenia

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • praca z edycją i korektą tekstów dla magazynu redakcjaBB
  • komunikacja w mediach społecznościowych
  • wsparcie przy prowadzeniu projektu

WYMAGANIA:

  • komunikatywność
  • biegłość w edycji i korekcie tekstów
  • obsługa pakietu MS Office

 

Oferta zakłada pracę częściowo zdalną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres poczty elektronicznej: przedpraca@zrobmyto.pl podając w tytule maila nr referencyjny oferty.

Prosimy również o dołączenie do CV klauzuli:
„Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w
dokumentach rekrutacyjnych przez fundację Zóbmy.To z siedzibą w Bielsku-Białej, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

 

Klauzula informacyjna:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest fundacja Zróbmy.To, realizująca projekt przed|PRACA z siedzibą w Bielsku-Białej
2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata
4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
5. odbiorcami danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora tj. upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi IT
6. dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia przez administratora procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku udzielenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego
7. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez administratora)
8. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.