Forum Wymiany Myśli – Akademia Techniczno-Humanistyczna

16 lutego br. w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Bielsko-Biała: historia – nauka – sztuka”. Wydarzenie to wzbudziło spore zainteresowanie w naszym mieście, stąd pomysł powołania Akademickiego Forum Humanistycznego (AFH), które ma stać się platformą porozumienia między środowiskiem akademickim i humanistycznym Bielska-Białej.

W wywiadzie przeprowadzonym przez studentkę filologii polskiej Paulinę Żmijowską prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego, opowiada o nowej inicjatywie, jej głównych założeniach i celach.

Paulina Żmijowska: Jak zrodził się pomysł powołania platformy komunikacyjnej, jaką jest Akademickie Forum Humanistyczne?
Marek Bernacki: Na pomysł wpadłem podczas konferencyjnej dyskusji, której zasadniczym wątkiem była wizja współpracy między Wydziałem Humanistyczno-Społecznym ATH a przedstawicielami środowiska kulturalno-oświatowego w naszym mieście.

Jaki jest nadrzędny cel Pańskiej nowej inicjatywy?
Bardzo zależy mi na tym, aby bielszczanie zauważyli, że w Akademii działają ambitni naukowcy, którzy dążą do przekształcenia ATH w uniwersytet (świadczą o tym np. nasze starania o uzyskanie prawa do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych). Aby tak się stało, musi być odpowiedni klimat wokół tego ambitnego przedsięwzięcia, nasza uczelnia powinna być wspierana i postrzegana jako ważna instytucja naukowa, chluba miasta i regionu. Na razie tak, niestety, nie jest…

Czy według Pana w naszym mieście potrzebne są takie inicjatywy?
Jestem o tym przekonany! W Bielsku-Białej mieszka wielu ciekawych ludzi o zainteresowaniach humanistycznych, ale to środowisko jest rozproszone, niespójne, nie ma należytej siły przebicia. Pojawia się szansa, aby powstające Forum stało się platformą integrującą bielskich humanistów.

Wspomniał Pan wcześniej o współpracy Akademii Techniczno-Humanistycznej z miastem. Czy wiadomo już, które bielskie instytucje są zainteresowane wymianą myśli w ramach AFH?
Od wielu lat nasz Wydział współpracuje z takimi instytucjami, jak Teatr Polski, Książnica Beskidzka czy Galeria Bielska BWA. Moim celem jest wciągnięcie do tej współpracy także Muzeum Historycznego na Zamku Sułkowskich, Teatru Lalek „Banialuka”, BCK-u czy Regionalnego Ośrodka Kultury. Razem możemy dokonać wielu ciekawych i pożytecznych rzeczy dla naszego miasta.

W jaki sposób będą odbywały się spotkania w ramach Forum?
Zgodnie z Regulaminem AFH, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Wydziału Humanistyczno-Społecznego w dn. 3 marca br., większość spotkań odbywać się będzie na terenie naszej uczelni, w kampusie przy ul. Willowej 2. Jednak na specjalne życzenie prelegentów niektóre wykłady mogą odbywać się także w wybranych placówkach kulturalnych czy oświatowych Bielska-Białej.

Czy wystąpienia prelegentów będą przybierać naukowy charakter?
Spotkania w ramach Forum mogą mieć charakter naukowy, jak i popularnonaukowy. W pierwszym roku działalności chcielibyśmy się skoncentrować na tematyce bielskiej i regionalnej, ale w przyszłości prezentowane w ramach AFH tematy mogą być uniwersalne i dotyczyć wszelkich możliwych zagadnień.

Czy AFH przewiduje również zaangażowanie studentów w jego organizację?
Oczywiście, bardzo liczymy na zaangażowanie studentów. Już teraz możecie Państwo zgłaszać swoje wystąpienia; zapraszamy także do udziału w wykładach i dyskusji. Forum ruszy od 1 października 2015 r. Na razie uważnie wczytuję się w ankiety, przyjmuję zgłoszenia i robię wstępny harmonogram spotkań. Najpóźniej we wrześniu na stronie www.whs.ath.bielsko.pl ukaże się informacja ze szczegółowymi informacjami.

Jak w przyszłości może wyglądać rozwój Forum?
Liczę na to, że podczas spotkań organizowanych w ramach AFH zrodzą się nowe, ciekawe inicjatywy. Nie chcę uprzedzać faktów, ale wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku. I że skorzysta na tym nie tylko Akademia, ale także nasze miasto, które powinno wykreować swój nowy, atrakcyjny wizerunek tworzony przez młodych, ambitnych ludzi stawiających na zdobywanie wiedzy i kreatywność.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia!

Zdjęcie: Studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej; fot. L. Cykarski / ATH Bielsko-Biała www.whs.ath.bielsko.pl
Korekta: Ewa Kuchta
 
Teksty Paulina Żmijowska
Paulina Żmijowska