Wspólne dziedzictwo, ważna sprawa!

Dbanie o wspólne dziedzictwo to pamiętanie o ważnych wydarzeniach i traktowanie z szacunkiem bohaterów historii. To tworzy naszą tożsamość kulturową i narodową. Z historii można bardzo dużo się dowiedzieć, poznać postawy warte naśladowania, a przede wszystkim, historia jest przestrogą dla nas, abyśmy nie powielali błędów z przeszłości.

Dbanie o wspólne dziedzictwo to pamiętanie o ważnych wydarzeniach i traktowanie z szacunkiem bohaterów historii. To tworzy naszą tożsamość kulturową i narodową. Z historii można bardzo dużo się dowiedzieć, poznać postawy warte naśladowania, a przede wszystkim, historia jest przestrogą dla nas, abyśmy nie powielali błędów z przeszłości.

Gdybyśmy nie pamiętali kim jesteśmy, skąd pochodzimy i jaka jest nasza indywidualna historia, czulibyśmy ogarniający nas chaos, zagubienie, a to spowodowałoby wielkie trudności w odnalezieniu się tu i teraz. Nauka, a w tym historia, są coraz częściej upolityczniane. Co za tym idzie wiele faktów jest przekłamywanych, a prowadzona narracja budzi niepokój społecznych i polaryzuje społeczeństwo. Wprowadza to współcześnie żyjących ludzi w dezorientację i niepotrzebnie eskaluje konflikty społeczne. 

Aby tego uniknąć, wszyscy razem musimy dbać o naszą historię oraz wspólne dziedzictwo. 

Formą dbania o dziedzictwo jest nie tylko pamięć o faktach historycznych, ale przede wszystkim pielęgnowanie miejsc pamięci, takich jak pomniki, cmentarze czy zabytki. W Bielsku-Białej miejsc, które tworzą naszą tożsamość kulturową, narodową, a także lokalną, jest bardzo wiele. Historia naszych lokalnych ziem wyraźnie maluje miasto, niegdyś funkcjonujące jako dwa oddzielne organy – Bielsko i Białą, jako tolerancyjne miejscowości, gdzie swobodnie obok siebie wychowywały się pokolenia ludzi o różnych korzeniach. Istotą sprawy jest to, że wszyscy oni żyli ze sobą w zgodzie – bez podziałów i masowych konfliktów. I dlatego właśnie warto o tym pamiętać i kontynuować tę tradycję. 

Niedawno w Bielsku-Białej doszło do incydentu, który zaprzecza wspomnianym ideom.

Zdewastowano zabytkowy cmentarz żydowski, w wyniku czego zostało zniszczonych aż 69 mogił. Warto mieć w takich sytuacjach na uwadze, że tam nie spoczywają „Żydzi”, lecz przede wszystkim bielszczanie, którzy tworzyli to miasto i w znacznym stopniu przyczyniali się do jego rozwoju.

Należy podejmować wszelkie możliwe starania, aby zapobiegać dewastacji miejsc historycznych, ponieważ jest to troska o nasze wspólne dziedzictwo. Bielszczanie dobrze rozumieją tę sprawę, dlatego wspomniany incydent spotkał się z wyraźną dezaprobatą mieszkańców miasta, a wielu z nich wyraziło chęć wsparcia renowacji zniszczonych macew. Na ten cel została również uruchomiona zbiórka i może w niej wziąć udział każdy, komu nie jest obojętna wspólna historia oraz dziedzictwo.

Ważne jest, abyśmy nie pozostawali obojętni na akty wandalizmu, szerzenia nienawiści i  tworzenia niepotrzebnych podziałów. Nasza reakcja jest odpowiedzią na to, że nie zgadzamy się na żadne z wymienionych zjawisk. To czy uczynimy naszą małą ojczyznę przyjazną i bezpieczną zależy wyłącznie od nas samych i od tego, jaki przykład dajemy innym. 

Pamiętajmy – szanujmy – działajmy!

Korekta: Kasia Chrząszcz
Zdjęcia: Marzena Kocurek