Praca na stanowisku Junior HR Specialist/Junior Delivery Specialist

SOFTWARE HOUSE DaVinciStudio
17824
praca w pełnym wymiarze godzin, od zaraz
oferta przewiduje wynagrodzenie

Firma programistyczna Software House DaVinciStudio zatrudni do pracy w Bielsku-Białej pracownika na stanowisku Junior HR Specialist/Junior Delivery Specialist.

 

Dołącz do nas, jeśli jesteś osobą ambitną, otwartą i lubisz poznawać ludzi, a także stawiasz na swój rozwój i poszukujesz ciekawych wyzwań. Wspólnie będziemy tworzyć przestrzenie współpracy, badać i wchodzić na nowe rynki, ciesząc się pracą nad innowacjami i rozwiązując problemy naszych Klientów.

 

Zakres obowiązków:

 • Praca przy pozyskiwaniu i angażowaniu kandydatów z wykorzystaniem najlepszych technik rekrutacyjnych i sourcingowych
 • Zapewnienie Candidate Experience na najwyższym poziomie w trakcie całego procesu rekrutacji
 • Wsparcie w działaniach marketingowych – pomoc w tworzeniu newsletterów, prezentacji na potrzeby biznesowe
 • Organizacja spotkań wewnętrznych i zewnętrznych
 • Wsparcie procesu wdrażania pracowników
 • Współpraca z wewnętrznymi klientami
 • Wsparcie zespołu managerów, sprzedaży i bezpośredniego przełożonego podczas codziennych zadań

 

Twoje umiejętności:

 • Doświadczenie we wsparciu rekrutacji IT
 • Dostępność w pełnym wymiarze godzin
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Power Point)
 • Zainteresowanie obszarem marketingu będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność wychodzenia z inicjatywą, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej
 • Dokładność, skrupulatność

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres poczty elektronicznej: przedpraca@zrobmyto.pl podając w tytule maila nr referencyjny oferty.

Prosimy również o dołączenie do CV klauzuli:
„Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w ogłoszeniu rekrutacyjnym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez fundację Zróbmy.To z siedzibą w Bielsku-Białej, realizującą projekt przed|PRACA oraz Da Vinci Studio, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

Klauzula informacyjna:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest fundacja Zróbmy.To, realizująca projekt przed|PRACA oraz Da Vinci Studio z siedzibą w Bielsku-Białej
2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata
4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
5. odbiorcami danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora tj. upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi IT
6. dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia przez administratora procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku udzielenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego
7. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez administratora)
8. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Przejdź do treści