Sztuka japońska – spotkanie z Piotrem Bujakiem

Co stanowi istotę „japońskości” sztuki Kraju Kwitnącej Wiśni? Czym różni się japoński język artystyczny od języka zachodniego? Na te i inne pytanie można było znaleźć odpowiedź podczas spotkania z Piotrem Bujakiem, artystą mieszkającym i pracującym w Tokio, uczestniczącym w polsko-japońskim projekcie „Celebration”, zrealizowanym z okazji 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią.

11 lipca w galerii BWA doszło do niecodziennego spotkania z artystą sztuk wizualnych, Piotrem Bujakiem, pracującym nad doktoratem w Tama Art University w Tokio. Spotkanie poprowadziła Ada Piekarska, a dotyczyło ono japońskiej sztuki współczesnej i skonfrontowaniu jej z artystyczną sceną zachodnią. Prócz omówienia prac wyspiarzy, artysta przedstawił także kilka swoich dzieł, omawiając je i prezentując uczestnikom wydarzenia swoje spojrzenie na sztukę.

W swoich pracach Piotr Bujak wykorzystuje mieszane media, tworzy też projekty interdyscyplinarne. Porusza się pomiędzy sztuką video, instalacją i sztuką obiektu, eksperymentuje z przedmiotami znalezionymi i produktami konsumenckimi. Jego twórczość łączy punkową kulturę kontestacji, minimalizm, konceptualizm, inspiracje neoawangardowe i dyskurs krytyczny. Opierając się na strategiach Low Budget, Quick and Dirty, Do It Yourself i Hit and Run, artysta podejmuje zagadnienia związane z patologiami neoliberalizmu, przemocą, tożsamością, dziedzictwem kulturowym i polityką, analizując działalność kościoła katolickiego czy mechanizmy dyscyplinowania jednostki za pomocą mediów.

Wystawa sztuki współczesnej Celebration prezentowana była w czterech przestrzeniach ekspozycyjnych: Kyoto Art Center, Zamku Nijo-jo, ROHM Theatre i The Terminal KYOTO. Zrealizowana została z okazji 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią. Zorganizowano ją przy wsparciu Instytutu Polskiego w Tokio.

Foto/Grafika: Piotr Bujak

Wydarzenia
Adrian Pezda