Wege BOOM. Grasz w zielone?

WegeBOOM, czyli gotowanie na weganie

I tylko to jest we mnie, czego nie ma